Vitanest dokumentacijski center

SPLOŠNI POGOJI UPORABE DOKUMENTACIJSKEGA CENTRA VITANEST

Uporabo (brskanje, odpiranje povezav, branje ter prevzemanje vsebine) dokumentacijskega centra Vitanest ( v nadaljevanju spletne strani) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati svojim poslovnim partnerjem (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine za njihovo delo. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem dokumentacijo proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC in svojo dokumentacijo, ki je prevod dokumentacije proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC. Ponudnik na spletni strani objavlja tudi svojo dokumentacijo, kot so na primer ceniki, prospekti, fotografije in druge informativne vsebine ter obrazce, ki vsebujejo le informacije, katere so v (neposredni ali posredni) povezavi z uporabniki. V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so lahko objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin na spletni strani se nahajajo v točki 3 teh splošnih pogojev.

3. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI

Obiskovalci, ki podajo Ponudniku na spletni strani objavljeno in ustrezno izpolnjeno prošnjo za registracijo Uporabnika, so lahko le osebe, ki so pooblaščene s strani pravne osebe - poslovnega partnerja Ponudnika in so pri njem formalno zaposlene ali ga neposredno zastopajo. Ponudnik ima pravico oceniti, podeliti, zavrniti ali prekiniti obiskovalcu oziroma Uporabniku dovoljenje za uporabo spletne strani in za to ne prevzema nikakršne odgovornosti. Obiskovalci spletne strani in uporabniki uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

Ponudnik spletne strani ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano ponudniku v objavo.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost, na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu oziroma Uporabniku spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

4. PIŠKOTKI

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani.

Več informacij o politiki piškotkov

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nudenja storitve uporabe spletne strani s strani Uporabnika. Ponudnik varuje osebne podatke obiskovalcev oziroma Uporabnikov spletne strani, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje skladno s Politiko zasebnosti Ponudnika in izključno za namene za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja, objavljena je na spletni strani Ponudnika, to je https://uporabniki.vitanest.si/politika-zasebnosti.php .

Ponudnik ne bo osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, obdeloval za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (npr. datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Ponudnik izvaja potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

6. E-SPOROČILA

Ponudnik Uporabnikom spletne strani pošilja e-sporočila prek elektronske pošte z namenom obveščanja o novostih objavljenih na spletni strani in novicah povezanih z uporabo spletne strani. Ponudnik zbira vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec . Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah in dogodkih na spletni strani in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite, kar lahko storite kadarkoli. Z vpisom elektronske pošte v prijavni obrazec, se šteje, da soglašate, da ponudnik vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Ker je vaš e-poštni naslov povezan s poslovnim sodelovanjem Uporabnika in Ponudnika, Vas lahko iz spletne strani in sistema e-sporočil lahko brez vašega soglasja odjavi tudi pooblaščena oseba Uporabnika.

7. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, razen tistih, ki so kot avtorsko proste označene v teh splošnih pogojih ali neposredno ob vsebini oz. elementu.

8. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani nam to prosim sporočite prek e-sporočila na dokcenter@uporabniki.vitanest.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za umik vaših osebnih podatkov iz spletne strani. Za dodatne informacije smo na razpolago.

Vsak posameznik lahko od ponudnika zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Ponudnik bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil iz spletne strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.

VITANEST d.o.o., Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 3384999

Nova Gorica, 10.9.2018

Splošni pogoji uporabe | Politika piškotkov | Politika zasebnosti